Wyceny przedsiębiorstw, usługi doradcze i restrukturyzacyjne

Wyceny przedsiębiorstw, usługi doradcze i restrukturyzacyjne

Nasza oferta obejmuje, zarówno wyceny przedsiębiorstw jako całości, jak i wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw. Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie realizacji projektów w obszarze wyceny przedsiębiorstw na użytek transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części przez inwestorów finansowych, branżowych i strategicznych oraz analiz restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych przedsiębiorstw i złożonych grup kapitałowych. Weryfikujemy również wcześniej wykonane wyceny w celu potwierdzenia ich rzetelności.

Oferta OPERATORS obejmuje usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego (transactional advisory services), oceny poziomu i mitygacji ryzyka oraz usługi w zakresie optymalizacji i operacjonalizacji zamierzeń strategicznych, taktycznych i operacyjnych przedsiębiorstw.

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w dokonywaniu wyceny aktywów niematerialnych, w tym znaków towarowych, wyceny know-how i innych niestandardowych elementów tworzących wartość przedsiębiorstwa. Posiadamy doświadczenie w wyodrębnianiu, organizacji, wycenie, przeglądzie due diligence oraz sporządzaniu fairness opinions na użytek transakcji przejęcia zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym wycen zorganizowanych części przedsiębiorstw składających się w dużej mierze z aktywów niematerialnych.

Realizujemy także wyceny start-upów na dowolnym etapie ich rozwoju, w tym w fazie projektowej oraz analizy efektów społeczno-ekonomicznych projektów inwestycyjnych typu venture capital i private equity.

Usługi te wykonywane były przez Ekspertów OPERATORS, zarówno dla spółek Skarbu Państwa, spółek publicznych, w tym spółek o wartości przekraczającej 1 mld PLN, jak i dla grup kapitałowych lub przedsiębiorstw prowadzonych przez pozostałych inwestorów strategicznych i finansowych, w tym korporacji międzynarodowych z Europy Środkowej i Wschodniej, a także dla sądów i organów wymiaru sprawiedliwości, instytucji badawczo-rozwojowych oraz instytucji nauki i administracji rządowej.

Naszym klientom gwarantujemy rzetelność i dyskrecję. Wszystkie nasze wyceny i usługi doradcze wykonujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami biznesowymi, doradczymi i analitycznymi.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x