Agata Rynkiewicz

Agata Rynkiewicz

Specjalistka w dziedzinie inwestycji typu VC/PE

Specjalistka w DARR S.A.

Website: www.darr.pl Email: agata.rynkiewicz@darr.pl

Specjalistka w dziedzinie inwestycji typu VC/PE, umiędzynaradawiania firm oraz zarządzania i transferu wiedzy.
Absolwentka magisterskich studiów jednolitych na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności Stosunki Międzynarodowe – Zarządzanie Projektami i Funduszami Strukturalnymi, a także studiów podyplomowych na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności Prawo Zamówień Publicznych. Odbyła wiele szkoleń i treningów z zakresu zarządzania finansami, kontrolingu, prawa i zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, w tym uczestniczyła w kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, organizowanym przez Wrocławską Szkołę Zarządzania OTREK.
Posiada bogate doświadczenie w inicjowaniu, realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów a także umiejętności menadżerskie i analityczne. Zasiada o organach nadzoru oraz ciałach decyzyjnych, takich jak panele ekspertów, komisje ewaluacyjne, komitety inwestycyjne, rady nadzorcze. Posiada dobrą znajomość przepisów prawa międzynarodowego oraz krajowego, w tym w zakresie pomocy publicznej, prawa cywilnego oraz handlowego, zasad reali-zacji przedsięwzięć na wspólnym rynku.
Jest autorką/współautorką szeregu inicjatyw i projektów z zakresu wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości, w tym o charakterze ponadnarodowym, a także publikacji o tematyce biznesowej. Jako członek zespołu powołanego w DARR SA funduszu VC, bierze czynny udział w procesach tworzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego, w tym w negocjacjach warunków inwestycji. Jest współautorką procedur, zasad i narzędzi funkcjonujących w ramach funduszu (w tym polityki inwestycyjnej, zasad dokonywania oceny, kryteriów ewaluacji przedsięwzięć) oraz członkiem komisji oceniających i wyceniających innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe będące przedmiotem inwestycji.
Specjalizuje się w doradztwie na rzecz innowacyjnych firm, w szczególności w aspekcie działalności, ochrony intelektualnej oraz transferu technologii.
Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Wsparcia Rozwoju Firm w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, Managera Lokalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Szczawnie-Zdroju oraz Kierownika ds. Kluczowych Klientów (KAM) uprawnionego przez Komisję Europejską do świadczenia usług doradczych i mentoringowych na rzecz beneficjentów Programu Horyzont2020.
Jest również odpowiedzialna za koordynację działań sekcji ds. współpracy z nauką oraz sekcji ds. nadzoru spółek spin-off/spin-out.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x