Janusz Marlinga

Janusz Marlinga

Specjalista w zakresie zarządzania, i ochrony środowiska

Specjalista DARR S.A.

Website: www.darr.pl

Absolwent studiów inżynierskich na wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstruktor. Inżynier mechanik, konstruktor, technik urządzeń sanitarnych o specjalności ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Odbył szereg szkoleń i treningów w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania.

Absolwent kursu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (zaliczony egzamin państwowy).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania analiz dotyczących realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz w zakresie inicjowania, planowania, zarządzania i rozliczania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
Od 1998r biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Od 2000r biegły także z listy Wojewody Dolnośląskiego.
Współautor szeregu inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, m.in. współinicjator, negocjator i współwykonawca jedynego w Europie Środkowej i Wschodniej, wspólnego dla trzech krajów – Polski, Niemiec i Czech, monitoringu transgranicznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, współinicjator programu likwidacji „niskiej emisji” na terenie szeregu uzdrowisk, inicjator i współorganizator budowy spełniającej dyrektywy Komisji Europejskiej – funkcjonującej i jedynej w dniu dzisiejszym tego rodzaju na Dolnym Śląsku – spalarni odpadów szpitalnych w Wałbrzychu, autor zakwalifikowanej przez Bank Światowy do programu pilotażowego „Wstępnej Koncepcji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Monitorowania Pogodowego dla Powiatu Świdnickiego”, współautor „Programu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Powiatu Świdnickiego”.
Autor szeregu opracowań, m.in. programów ochrony srodowiska dla gmin i powiatów oraz planów gospodarki odpadami, studiów ochrony powietrza atmosferycznego dla źródeł emisji oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i raportów oddziaływania inwestycji na środowisko – stacje paliwowe, ciepłociągi, składowiska odpadów, zakłady przemysłowe i inne obiekty budowlane, mogące pogorszyć stan środowiska oraz szczególnie szkodliwe dla środowiska. Autor i współautor przeglądów ekologicznych dla obiektów tego wymagających (m.in. składowiska odpadów), opracowań ekofizjograficznych i prognoz oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, operatów wodnoprawnych do dochodzeń wodnoprawnych na budowę urządzeń wodnych i odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych.
Pełnił funkcje menadżerskie w grupach pomiarowych w Pracowni Ochrony Powietrza Atmosferycznego, doświadczenie zdobywał także jako inspektor wojewódzki oraz kierownik Oddziału Ochrony Powietrza Atmosferycznego a także dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x