Marek Urbański

Marek Urbański

Specjalista w dziedzinie inwestycji typu VC/PE oraz zarządzania

Specjalista DARR S.A.

Website: www.darr.pl Email: marek.urbanski@darr.pl

Absolwent magisterskich studiów jednolitych na wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Odbył wiele szkoleń i treningów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, prawa i zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, mentoringu.

Specjalista w dziedzinie inwestycji typu VC/PE oraz zarządzania i analiz finansowych, a także przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.
Zdobył doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z rozwojem gospodarczym regionu, a także w projektach międzynarodowych skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji.
Posiada umiejętności komunikacyjne zdobyte poprzez wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami oraz usługach informacyjnych i doradczych dla kilkuset przedsiębiorców.
Główne obszary aktywności zawodowej: wsparcie innowacyjnych startupów, transfer wiedzy i technologii, analizy ekonomiczne, biznesplany, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na innowacyjne przedsięwzięcia, współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju regionalnego oraz nowoczesnych technologii cleantech.
Specjalizuje się w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska i klimatu — pełnił funkcję kierownika największego w Europie konkursu dla wczesnych pomysłów biznesowych w zakresie ochrony środowiska/klimatu oraz kierownika programu grantowego dla przedsiębiorców. Obecnie zdobyte umiejętności i doświadczenie wykorzystuje aktywnie w roli coacha i mentora dla uczestników kolejnych edycji.
Pełni funkcję Kierownika Zespołu Projektów Innowacyjnych w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, oraz Eksperta ds. Kluczowych Klientów uprawnionego przez Komisję Europejską do świadczenia usług doradczych w zakresie zarządzania innowacjami dla potencjalnych beneficjentów Programu Horyzont 2020.
Jest odpowiedzialny m.in. za koordynację działań sekcji projektów współpracy międzynarodowej oraz krajowej, sekcji informacji i doradztwa, a także akwizycji terenów inwestycyjnych i powierzchni T-Parku.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x