Sławomir Zieleń

Sławomir Zieleń

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

Website: www.slawomirzielen.com.pl Email: biuro@slawomirzielen.com.pl

Doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu Spółki Doradztwa Podatkowego „Sławomir Zieleń i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
W zakresie pracy naukowej oraz dydaktycznej był współautorem publikacji ,,Leasing w prawie cywilnym i podatkowym”, oraz autorem publikacji „Obrót nieruchomościami w VAT i podatku dochodowym”, „Podatkowe rozliczenie płac” oraz szeregu artykułów w „Rzeczpospolitej” i Dzienniku „Gazeta Prawna”.
Sławomir Zieleń jest doradcą podatkowym specjalizujący się w zakresie:
– podatku VAT ( według rankingu Rzeczpospolitej z 2007r. – 4 pozycja w Polsce ),
– podatków dochodowych,
– procedur podatkowych (według rankingu Rzeczpospolitej z 2007r. – 4 pozycja w Polsce).
Znajomość prawa podatkowego potwierdzają m. in. funkcje:
– członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej czterech kadencji,
– eksperta Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w latach 2003 – 2008.
Sławomir Zieleń był v-ce przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Przewodniczył Komisji Prawa Podatkowego. Przewodniczył również Komisji Krajowej Rady ds. Inicjatywy Obywatelskiej zmiany ustawy „Ordynacja Podatkowa”.
W ramach doradztwa podatkowego świadczymy następujące usługi:

 1. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed:
  Urzędami i Izbami Administracji Skarbowej,
  Sądami Administracyjnym (Wojewódzkimi oraz Naczelnym),
 2. Doradztwo podatkowe,
 3. Optymalizacja podatkowa – w granicach dopuszczalnych prawem,
 4. Przygotowanie oraz prowadzenie przekształceń podmiotów gospodarczych,
 5. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych w różnych postępowaniach administracyjnych i sądowych w ramach prokury,
 6. Reprezentowanie stron przy negocjacjach umów cywilno-prawnych,
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania prawa podatkowego, w tym:
  podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
  podatku od towarów i usług (VAT),
  podatków lokalnych (od nieruchomości, środków transportu),
  procedur podatkowych.
 8. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 9. Tworzenie i rejestrowanie podmiotów gospodarczych,
 10. Prowadzenie likwidacji podmiotów gospodarczych,
 11. Prowadzenie ewidencji księgowych:
  księgi rachunkowe,
  książki przychodów-rozchodów,
  inne ewidencje.
 12. Rozliczanie podmiotów gospodarczych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 13. Przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie księgowości i rozliczenia podatkowe w ramach outsourcingu.
 14. Pomoc przy egzekucji podatków.

Wygraliśmy z fiskusem w wielu sprawach, przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem  Administracyjnym. Do naszych największych sukcesów należy wygrana w sprawie ETS  C-544/07 Uwe Rüffler przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x