Bogusław Florkiewicz

Bogusław Florkiewicz

Specjalista w zakresie analiz biznesowych

Specjalista w DARR S.A.

Website: www.darr.pl Email: boguslaw.florkiewicz@darr.pl

Absolwent magisterskich studiów inżynierskich w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Konstrukcja maszyn i urządzeń Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstruktor.

Specjalista w zakresie analiz biznesowych i tworzenia modeli biznesowych i zarządzania.
Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie Bankiem Komercyjnym” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył szereg szkoleń i treningów w zakresie analizy biznesowej, finansowej a także zarządzania. Absolwent kursu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (zaliczony egzamin państwowy).
Posiada dogłębną znajomość finansów, biegłość w dokonywaniu ocen efektywności finansowej i ekonomicznej zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych w przyszłości (projektów gospodarczych), bazujących na trafnych ocenach/ diagnozach stanu. Opracował liczne projekty inwestycyjne oraz wyceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach spółek kapitałowych, wszystkie projekty prywatyzacyjne zakończone zostały powodzeniem. Posiada bogate doświadczenie w przygotowania projektów do realizacji przy współfinansowaniu z programów Unii Europejskiej (Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, RPO na lata 2014-2020, a także programów przedakcesyjnych takich jak STRUDER, RAPID, PHARE ODBUDOWA oraz programów Banku Światowego, będąc zaangażowany jako konsultant jak i kierując zespołami konsultantów.
Doświadczony doradca w zakresie: przygotowania i wdrażania przemysłowych projektów inwestycyjnych, w tym zakładających zastosowanie nowych technologii, rozwiązań innowacyjnych, modernizacji stosowanych technologii, restrukturyzacji przedsiębiorstw i tworzenia nowych podmiotów, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, planowania strategicznego, analizy stanu przedsiębiorstw, oceny stosowanych technologii, nowoczesności realizowanych procesów w przedsiębiorstwie, systemów zapewnienia jakości, źródeł finansowania i rynku kapitałowego, instrumentów finansowego wspomagania działalności gospodarczej, zarządzania i marketingu, przygotowania projektów rozwoju regionalnej infrastruktury.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w wyniku opracowania wielu aplikacji (wniosków i studiów wykonalności) projektów, które starały się o dofinansowanie i zostały zrealizowane dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu ze środków różnych programów operacyjnych Unii Europejskiej wdrażanych w Polsce. Współpracował w tym zakresie z licznymi MSP, JST, instytucjami kultury, itp., dzięki czemu podmioty te pozyskały znaczące środki finansowe w większości przeznaczone na inwestycje rozwojowe, modernizacyjne.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie Operators wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności. x